Osalemistingimused

Konkurss toimub kahes kategoorias:
A-kategooria võistlus toimub 3 vanusegrupis:
11-13aastased
14-16aastased
17-19aastased.
B-kategooria võistlus toimub 8 vanusegrupis:
kuni 4aastased
5aastased
6aastased
7-8aastased
9-10aastased
11-13aastased
14-16aastased
17-19aastased
NB! Nii A- kui B-kategoorias tuleb ette valmistada üks laul omal vabal valikul.

Registreerimine

Konkursile on vajalik eelregistreerimine veebiaadressil https://parnukontsert.eu/registreeri/.
Registreerimistähtaeg on 23. oktoober 2023.
Osavõtutasu summas 15 € palume tasuda tähtajaks ülekandega Pärnu Kontserdibüroo MTÜ
arveldusarvele SEB EE921010220008006012 (selgitusse kirjutada osaleja nimi,
vanuserühm, kategooria ja märgusõna "Sügisulg 2023").
Konkursile registeerimisel tuleb arvestada laulja vanust lõppkontserdi päeval: 3-10aastased
seisuga 19.11.23 ja 11-19aastased seisuga 26.11.23.

Eelvoor

  *  Ühe vanusegrupi ühes kategoorias saab igast koolist (huvialakoolidest igalt
juhendajalt) osaleda maksimaalselt 5 noort lauljat (näit õp Mari Mustikas 14-
16aastased A-kat 5 + B-kat 5).
  *  Eelmise aasta kolme auhinnalise kohaga pärjatud lauljad on kohustatud osalema A-
kategoorias juhul, kui nad esinevad samas vanuserühmas.
  *  Eelvoorudes saadab laululast oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka
fonogrammi või oma saatebändi.

Eelvoorud toimuvad 3.-5. novembril 2023 Pärnu Ühisgümnaasiumis. Osalema on oodatud
kõik solistiõppega tegelevad lapsed ja noored, samuti iseõppijad, kellel juhendaja puudub.
Osalejate arv on piiratud – kuni 30 esinejat iga vanuserühma igas kategoorias.
Laekunud registreerimislehtede ja makstud osavõtutasude alusel kujuneb eelvoorudes
esinejate nimekiri. Nimekirjaga saab tutvuda Pärnu Kontserdibüroo kodulehel
www.parnukontsert.eu.
Lõppvooru kontsertidele pääseb maksimaalselt 67 noort lauljat, kolmes vanemas
vanuserühmas maksimaalselt 5 solisti igas kategoorias. Lõppvooru pääsejad selgitab välja
vähemalt kolmeliikmeline professionaalsetest muusikutest koosnev eelvooru žürii.

Lõppvoor

Lõppvoor toimub:
Pühapäeval, 19. novembril kell 12.00 Pärnu teater Endla suures saalis – 3-10aastased
Pühapäeval, 26. novembril kell 16.00 Pärnu teater Endla suures saalis – 11-19aastased
  *  Lõppvoorud toimuvad avaliku kontserdina, 11-19aastaste lõppvoorus annab žürii nii
A- kui B-kategoorias välja kolm auhinnalist kohta, eripreemiad ja Grand Prix. Publik
saab valida oma lemmiku.
  *  Lõppvoorus tuleb esitada üks laul. See võib, aga ei pea olema sama, mis eelvoorus
lauldud. Võimalik on kasutada Sügisulu saateansamblit, saata ennast ise või
kasutada oma saatjat.
  *  Eelproovid saateansambliga toimuvad päev enne kontserti ning kontserdipäeval.
  *  „Majabändiga“ esinemise soovi korral palume esitada selge vormi ja kvaliteetse
trükiga noodimaterjal PDF-failina e-postile sygisulg2020@gmail.com hiljemalt
10. novembriks 2023. NB! Bänd palub mitte esitada käsitsi parandatud ja üle
kirjutatud noote (segase käekirjaga märkmed). Rohkearvulisi lehekülgi sisaldavate
nootide juurde palun lisada ühele A4 paberile kirjutatud loo selge vorm ja
tähtharmoonia rütmigrupi (kitarr, bass ja trummid) jaoks.

TELEKONKURSS TÄHTEDE LAVA

(puudutab lauljaid, kes on seisuga 31.12.2023 vanuses kuni 13-aastat).

Sügisulg 2023 kui maakondlik solistikonkurss on 20 aasta jooksul olnud nii Laulukarusselli
kui Tähtede lava Pärnu maakonna eelvooruks. Sel korral jõuavad Tähtede lava hooaja
saated eetrisse 2024. aasta aprillis-mais.
Tähtede lavale pääs ei ole üheselt seotud Sügisulu auhinnaliste kohtadega. 3-10 aastaste
seast teeb valiku eelvoorude žürii, Pärnumaa esindajad vanuses 11-13 valib välja
lõppkontserdi žürii. Registreerimise ankeedis palume kindlasti märkida, kas solist soovib
ühtlasi osaleda ka Tähtede lava konkursil.

Konkurssi SÜGISULG 2023 korraldab Pärnu Kontserdibüroo MTÜ.
Helen Erastus, tel 517 7984, helen.erastus@gmail.com
Elo Kesküla, tel 517 5077, ekeskyla@gmail.com

Sügisulg 2023
Juubeli eri 20+

Konkursile on oodatud lauluvõistluse SÜGISULG vilistlased vanuses 20+. Täiskasvanute
lauluvõistlus toimub demovooruna, parimatel on võimalus esineda 26. novembril 2023
teatris Endla toimuval lõppkontserdil.
Eelregistreerimine toimub veebikeskkonnas parnukontsert.eu vahemikus 9.-23. oktoober.
Konkursi osavõtutasu 15€ palume tasuda 23. oktoobriks Pärnu Kontserdibüroo MTÜ
arveldusarvele SEB EE921010220008006012 (selgitusse kirjutada osaleja nimi ja
märgusõna JUUBELI ERI).
Lõppkontserdil esinejate nimed kajastame Pärnu Kontserdibüroo
kodulehel parnukontsert.eu ja Sügisulg FB lehel hiljemalt 6. novembril.

Nõuded videosalvestusele

Palume laadida videosalvestus Youtube'i keskkonda. Video määratlus peab olema avalik või
registriväline. Video link ja muu registreerimise info sisestatakse parnukontsert.eu 20+
registreerimisankeeti.
Sügisulu demoks kvalifitseerub käesoleval aastal tehtud video, kus esitust salvestatakse
laulmise hetkel nii helis kui pildis samaaegselt. Hea, kui salvestus on tehtud võimalikult
müravabas keskkonnas ning laulja nägu on selgesti nähtav. Tehnilistele vahenditele
(videokaamera, mobiiltelefon jms) erinõuded puuduvad.

Esinemise korral Sügisulu saatebändiga:

  *  Eelproovid toimuvad 25. novembril Sütevaka Humanitaargümnaasiumis ja 26.
novembril teatris Endla.
  *  Palume esitada selge vormi ja kvaliteetse trükiga noodimaterjali PDF-failina e-
postile sygisulg2020@gmail.com hiljemalt 15. novembriks 2023. NB! Bänd palub
mitte esitada käsitsi parandatud ja üle kirjutatud noote (segase käekirjaga märkmed).
Sügisulg 2023 korraldusmeeskond on väga elevil ja rõõmsa taaskohtumise ootuses.

MINE REGISTREERIMA

3-19aastaste eelvoorud

toimuvad Pärnu Ühisgümnaasiumis 3.-5. novembrini. Võistlusele saab registreerida registreerimisankeedi kaudu Sügisulu veebilehel 23. oktoobrini.
Finaalkontserdid toimuvad 19. ja 26. novembril Endla teatris.

Mine registreerimine:

20+ konkurss

toimub demovooruna. Selleks palume saata registreerimisankeedi kaudu oma laulu demovideo hiljemalt 23. oktoober. Parimatel on võimalus esineda 26. novembril toimuval Sügisulu lõppkontserdil.

Mine registreerima: