ÜMIN 2014

Pühapäeval, 9. märtsil kell 13 Pärnu Kuninga tn Põhikoolis

Pärnu linna ja maakonna koolinoorte vokaalansamblite konkurss

Konkurss toimub neljas vanusegrupis: I-IV klass, V-VII klass, VII-IX klass ja X-XII klass.

Vastavalt žürii poolt antud punktidele autasustatakse ansambleid kuld- (91-100 p), hõbe- (81-90 p) või pronksdiplomiga (71-80 p). Ansamblid, kes saavad vähem kui 71 punkti, saavad osavõtudiplomi. Kõige enam punkte kogunud ansambel pälvib Grand Prix’.

Külalisesinejaks ansambel MixtetTÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast, juhendaja Sirje Medell.

Registreerimistähtaeg: esmaspäev, 17. veebruar 2014.