Pärnu linna ja maakonna koolinoorte vokaalansamblite konkurss

Reedel, 5. mail 2023 kell 12.00 Pärnu Raekojas

Konkurss on suunatud Pärnumaal tegutsevatele vokaalansamblitele. Osaleda saavad kõik ansamblid 1. klassist kuni gümnaasiumi lõpuni.

  • Konkurss toimub viies vanusegrupis: 1.-2. klass, 3.-4. klass, 5.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass. Vanusegruppi kuulumist arvestatakse ansambli kõige vanema liikme järgi.
  • Ette tuleb valmistada kaks laulu, millest üks laul peab olema emakeeles.
  • Ansamblit saadab oma õpetaja/kontsertmeister, kasutada võib ka fonogrammi või oma saatebändi (saatepillide puhul arvestage, et lauljad esinevad võimenduseta).
  • Ansamblis võib laulda kuni 13 liiget.
  • Kahes esimeses vanusegrupis tuleb esitada laulud kahehäälselt. Alates V klassist ootame vähemalt kolmehäälseid seadeid.
  • Lauldakse ilma võimenduseta, vabalt saateinstrumente kasutades. Lubatud on ka fonode kasutamine.
  • Laureaadi tiitlile kandideerimiseks peab ansambel laulma vähemalt ühe laulu a capella.
  • Žürii hindab ansambli ühtset kooskõla, intonatsiooni ja tekstilist puhtust, lavalist olekut ja laulu sõnumi edasi andmist.
  • Ansamblitele omistatakse laureaadi ja diplomandi kohad. Hinnatakse 100-punktilises süsteemis. Esimesed kolm enam hääli saanud ansamblit saavad laureaaditiitli ja kõige enam punkte saanud ansambel saab Grand Prix.

Similar Posts